انواع گیاهان دارویی(1)

به گزراش نشریه دیجیتال گل قند، گیاهان دارویی نقشی بزرگی در زندگی ما دارند ، از طرفی نیاکان و مادر بزرگ هایمان همیشه بقچه ای همراه خود داشتند تا در هنگام بروز ناراحتی و درد در هر قسمت بدن از آن استفاده نمایند. بسیاری از گیاهان دارویی را میشناسیم اما آیا اسم هایی مثل خرفه، ترخون، بومادران و… راشنیده اید. لعبة الفواكه در قسمت اول انواع گیاهان دارویی شمارا با 6 گیاه دارویی آشنا می کنیم. مباريات اليورو 2024

گیاهان دارویی:

رازیانه
:نام های دیگر بادیون –- بادیان سبز وبسیاری نام های دیگر می باشد
مشخصات : گیاهی علفی ، معطر به ارتفاع 1تا 0 متر به حالت وحشی
و به صورت گیاهی چند ساله است ولی اگر پرورش یابد دارای وضع دو
ساله می شود . پراکندگی آن بصورتی است که بر اثر کشت های مداوم
تدریجاً حالت خود رو یا نیمه وحشی پیدا می کند .
ظاهر کلی رازیانه مخصوصاً از نظر نوع برگ آن بی شباهت به شوید نیست . ولی بوی معطر و مطبوع آن و ساقه
مرتفع و ریشه ضخیم گیاه آنرا از شوید متمایز می کند . گل های آن زردرنگ و مجتمع بصورت چتر است . میوه آن
کوچک به طول تا 6 01 1تا 1و به عرض میلیمتر و دارای بوی معطر است . هم چنین طعم آن معطر و کم و بیش
بوی آن مالیم و به حالت تازه ناپسند است . قسمت های مورد استفاده رازیانه ، ریشه ، برگ و میوه آن است
طبیعت آن : طبیعتی گرم وخشک دارد

گشنیز
نام های دیگر : گشنیز مزروع – -کوریاندر کسیره وغیره می باشد.
مشخصات : گیاهی است یکساله به رنگ سبز درخشان که ارتفاع
بوته آن تا یک متر می رسد.برگهای آن سبز درخشان با تقسیمات
.مکررند گل هایی کوچک ، ریز به رنگ سفید یا صورتی و مجتمع به صورت چتر داردکه بصورت گروهی در انتهای
شاخه گل دهنده ظاهر می شود . قسمت مورد استفاده گشنیز میوه آن است . قهوه ای رنگ آن مایل به زرد و بوی
مخصوص دارد شکل ظاهری میوه ، رنگ و مواد متشکله آن بر حسب محل پرورش گیاه و نژادهای آن فرق می کند
.
طبیعت آن : طبیعت برگ گشنیز سرد است ولی طبیعت تخم گشنیز سرد وخشک می باشد

 

زیره سیاه
نام های دیگر : زیره رومی -شاه زیره-زیره کرمانی-زیره وغیره می باشد .
مشخصات : گیاهی است دو ساله و برخی ارقام آن یکساله ، به ارتفاع 51 تا
11. سانتی متر ساقه آن تو خالی ، برگهای سبز آن دارای بریدگی است گل های .
آن کوچک ، سفید یا صورتی و مجتمع بصورت چتردر انتهای ساقه های گل دهنده ظاهر می شود . میوه اش بیضی
شکل بطول 6تا 1 میلی متر به رنگ قهوه ی سیرا است سیاه به مایل . بوی آن بسیار معطر ،قوی ، مطبوع و طعم
آن تند کمی سوزان و معطر است . قسمت مورد استفاده زیره ، میوه آن است
طبیعت آن : طبیعت زیره سیاه گرم وخشک است

 

گاوزبان
نام های دیگر: -لسان الثور دیم حاج وغیره می باشد .
مشخصات : گاوزبان گیاهی است با برگهای زبروچون زبری روی برگها
شباهت به زبری زبان گاو دارد ،از این جهت آن را گاو زبان نامیده اند.
گاو زبان گیاهی است به ارتفاع و یکساله علفی ، 05 تا 21 سانتی متر ،
گل های آن که به تناسب محل رویش در فاصله ماههای فروردین و
تیر ظاهر می شود رنگ آبی زیبا و بندرت سفید یا گلی دارد . گاو زبان را به منظور استفاده های درمانی ، در برخی
نقاط پرورش می دهند .
قسمت مورد استفاده این گیاه گل ، برگ و یا سرشاخه گلدار آن است . كيف تفوز في لعبة الروليت على الانترنت برگ گاوزبان دارای بوی ضعیف و طعم
بدون مزه است ولی گل هایش طعم لعابی دارد .
طبیعت آن : گل گاوزبان طبیعتی گرم دارد

 

بارهنگ
نام های دیگر : بارتنگ – -لسان الحمل سمن دو دم و غیره می باشد . :مشخصات گیاهی
علفی و خودروبه ارتفاع 01 تا 15سانتی متروبدون ساقه،می باشد . برگهای آن تخم
مرغی،پهن وضخیم،به رنگ سبزوگلهای آن خوشه ای که در انتها ی یک پایه
گل دهنده گرز مانند ظاهر می شوند . گلهای آن به رنگ خاکستری روشن یا
تقریبا مایل به قرمز ومجتمع می باشند میوه . اش پوشینه داشته وحاوی 8تا 1
دانه کوچک وبیضوی می باشد . قسمت مورد استفاده این گیاه ، برگ ، ریشه و دانه های آن است که در طب عوام
به مصارف درمانی عدیده می رسی . د این گیاه تولید نوش نمی کند ولی زنبور عسل برای استفاده از دانه های گرده ،
به سمت آنها جلب می شود
طبیعت آن : طبیعت برگ بارهنگ سرد وخشک است

 

خرفه
نام های دیگر: -بقله-خلفه-پرپهن پرنیان وغیره می باشد
مشخصات : گیاهی است علفی ، گوشتدار و یکساله با ساقه هایی
خوابیده به رنگ قرمز که گل هایی کوچک و به رنگ زرد دارد . نژادهای
وحشی آن عمدتاً ساقه های گسترده بر سطح زمین ولی نژاد پرورش
یافته آن ساقه ای ضخیم ، گوشتدار به وضع قائم و به ارتفاع 01 11تا
سانتی متر دارند . تخم های آن سیاه وبسیار ریز می باشد . نمونه های وحشی آن معموالً کنار جاده های متروک
، حاشیه دریاچه ها و اراضی شندار مناطق معتدله و نواحی سایه دار یافت می شود
طبیعت آن : برگ خرفه طبیعتی سرد و خشک است.

ادامه دارد…

 

در قسمت های بعد با گل قند همراه باشید.

دیدگاه‌ها 0

ارسال دیدگاه

*
*