انواع گیاهان دارویی(3)

به گزارش نشریه دیجیتال گل قند، گیاهان دارویی انواع مختلفی دارند که در گزارش های قبل تعدادی از آن ها مورد بررسی قرار دادیم، ایا شما تا به حال توانسته اید از این گیاهان بهره ای ببرید؟ در زندگی روزمره همه ما این گیاهان وجود دارند گاهی از روی ندانستن از این گیاهان در دمنوش های خود استفاده می کنیم ولی با خواندن این مطلب متناسب با مزاج خود گیاه دارویی مورد نظرتان را استفاده نمایید. با ما همراه باشید.

 

اسفند
نام های دیگر: -سپند-اسپند حرمل وغیره می باشد .
مشخصات : گیاهی است علفی ، پایا به ارتفاع چند ساله 31 تا 11
سانتی متر و حتی بیشتر با برگهایی به رنگ سبز روشن و یگلها ی
درشت وزیبا به رنگ سفید تیره . میوه آن کپسولی است کروی شکل
که دانه های سیاه رنگ متعدد در داخل آن می باشد و به حالت خودرو در در برخی نواحی بایر ایران تا جایی که
شوره زمین زیاد نباشد فراوان دیده می شود . قسمت مور د استفاده آن ،دانه گیاه است . ٧٧٧
طبیعت آن : طبیعتی گرم وخشک

 

شنبلیله
نام های دیگر : گیاه اقبال -شنبیله – وغیره می باشد خلبه -حلبه
مشخصات : با ارتفاع آن یکساله گیاهی است علفی ، 01 تا 51 سانتی
متر که گل هایی منفرد به رنگ های مختلف زرد روشن ، بنفش یا
سفید دارد. میوه آن به شکل غالف دراز بوده ودر داخل آن بیست دانه
شنبلیله به رنگ زرد حنایی تا قهوه ای وجود دارد . قوی بوی آن
ومعطرو طعمش تلخ است .
شنبلیله بطور کلی دو نوع است ، یکی گونه زینتی ومعطروگونه دیگر خوراکی . معلومات عن ميسي
طبیعت آن گرم وخشک است

 

ترخون
نام های دیگر : طرخون- تلخون –الحوذان می باشد .
مشخصات : گیاهی است که ساقه آن زیاد بلند نمی شودو آن به حدود ارتفاع
61سانتی متر می رسد دارای برگهایی ساده به رنگ سبز زیبا تیره وبدون دمبرگ
گلهای . است آن سبز مایل به زرد بصورت خوشه ای که از کنار برگهای متصل به
ساقه ظاهر می شود . ساقه برگدار گیاه اگردر بین انگشتان فشرده شود ، بوی
مشخصی بر اثر آزاد شدن اسانس از آن استشمام می شود .
قسمت مورد استفاده ترخون ،برگ و سرشاخه های جوان و برگدار گیاه است . شرح لعبة بوكر طعم آنها در حالت تازه تند و کمی
تلخ و بوی آنها مطبوع است .
طبیعت آن : طبیعت آن گرم و خشک می باشد .

 

خرفه
نام های دیگر: -بقله-خلفه-پرپهن پرنیان وغیره می باشد
مشخصات : گیاهی است علفی ، گوشتدار و یکساله با ساقه هایی
خوابیده به رنگ قرمز که گل هایی کوچک و به رنگ زرد دارد . نژادهای
وحشی آن عمدتاً ساقه های گسترده بر سطح زمین ولی نژاد پرورش
یافته آن ساقه ای ضخیم ، گوشتدار به وضع قائم و به ارتفاع 01 11تا
سانتی متر دارند . تخم های آن سیاه وبسیار ریز می باشد . نمونه های وحشی آن معموالً کنار جاده های متروک
، حاشیه دریاچه ها و اراضی شندار مناطق معتدله و نواحی سایه دار یافت می شود
طبیعت آن : برگ خرفه طبیعتی سرد وخشک است.

 

شوید
نام های دیگر : شود – -شوت شبت وغیره می باشد.
مشخصات : شوید گیاهی یکساله به ارتفاع 11 سانتی متر تا یک متر
و ساقه آن قائم ، استوانه ای بی کرک است ب رگها سبز تیره وبی کرک
وگلهای آن کوچک وزرد رنگ که بصورت گروهی مانند چتر در انتهای
شاخه گل دهنده قرار دارندکه مخروطی شکل و به رنگ سفید می باشند . میوه اش بیضوی و مسطح به طول
1تا 3 میلی متر و به عرض 3 میلی متر و به رنگ قهوه ای شکالتی روشن است . گل های ریزو زرد رنگ شوید
نوش با آنکه کم تولید می کند ولی کم و بیش مورد بازدید زنبور عسل .می گیرند قرار
قسمت مورد استفاده شوید ،میوه و برگ آن است .
طبیعت آن : برگ شوید طبیعتی گرم وخشک دارد.

 

 

دیدگاه‌ها 0

ارسال دیدگاه

*
*