تیم گل قند

سید سجاد صدیقی

مدیر عامل و موسس برند گل قند

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه سیستان و بلوچستان
و هم اکنون محصل در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

1 .موسس و دبیر انجمن علمی انرژی دانشگاه سیستان و بلو چستان
2 .دبیر انجمن علمی مکانیک و دبیر انجمن علمی دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
3 .دبیر اجرایی جشنواره حرکت
4 .موسس و مدیرعامل شرکت دانش بنیان جاوید انرژی سبز قهستان
5 .موسس و مدیرعامل شرکت خالق بنیان گل قندسازان دشت بنفش
6 .عضو هیئت مشاوران دانشجویی ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
7 .عضو کمیته فرهنگی دانشگاه سیستان و بلوچستان
8 .مالک برند ” گل قند ” و راه اندازی فروش گاه اینترنتی ” گل قند “

1 .دوره طراحی نیروگاه های خورشیدی فتوولتائیک
2 .دوره طراحی آب شیرین کن خورشیدی
3 .دوره تجارت الکترونیک معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری
4 .دوره سئوتکن یکال پیشرفته معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری
5 .دوره دیجیتال مارکتینگ م قدماتی و پیشرفته معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری
6 .دوره نرم افزار انسیس فلوئنت
7 .دوره نرم افزار آباکوس
8 .دوره بازرسی جوش جشمی و التراسونیک

1 .کسب مقام اول در زمینه کارآفرینی در هشتمین جشنواره ملی حرکت
2 .کسب مقام اول در زمینه پژوهش در نهمین جشنواره ملی حرکت
3 .کسب مقام سوم در مسابقات ملی دوچرخه های هیبریدی دانشگ اه صنعتی شریف سال 94
4 .کسب مقام دوم در مسابقات ملی کانستنت سازمان فناوری های فضایی ایران س ال )