طبیعتی که خداوند برای انسان مهیا ساخته متناسب با شرایط زندگی و سلامت انسان می باشد و همین باعث شد که شعار (این طبیعت توست) در قلب گل قند جای گیرد. خداوند در طبیعت رازهایی را برای کشف انسان قرار داده دانشمندانی مانند ابن سینا و زکریای رازی به آن ساخته و پرداخته اند، در […]

  • گل قند
  • 28 اسفند 1399
  • 0 دقیقه برای خواندن

به گزارش نشریه دیجیتال گل قند، نوش داررو در کتاب شاهنامه نام برده شده اما تقریبا 90 درصد افرادی که شاهنامه را خوانده اند و یا اسم نوش دارو را شنیده اند نمی دانند که ان ترکیب چه بوده و چرا به آن نوش دارو می گفتند. در ادامه مطلب به شما خواهیم گفت که […]

  • گل قند
  • 28 اسفند 1399
  • 1 دقیقه برای خواندن

به گزارش نشریه دیجیتال گل قند، معجزه در همه  گیاهان دارویی نهفته است با کمی تجربه و جستجو می توانیم از خاصیت های کم نظیر و بی نظیر این گیاهان بهره ببریم. كيف تلعب اونو در ادامه مطلب شما را با فواید بی نظیر این گیاهان آشنا خواهیم کرد.

  • گل قند
  • 28 اسفند 1399
  • 1 دقیقه برای خواندن