به گزارش نشریه دیجیتال گل قند زعفرا یکی از پرکاربدترین ادویه های موجود در ایران است که تقریبا هر ساله بسیاری از ماها این محصول را خریداری می کنیم. لعبة الرجبي با ما همراه باشید تا شما را با این ادویه و گیاه دارویی پرطرفدار آشنا کنیم. از گذشته های دور برای زعفران نیز مانند […]

  • مدیر سایت
  • 15 شهریور 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن