به گزارش نشریه دیجیتال گل قند یکی از اصلی ترین ادویه و گیاهان دارویی که می توان در خانه هر ایرانی یافت همین زنجبیل است که کاربردهای بسیار فراوانی دارد. هر یک از ما حداقل یکبار این محصول را در چای یا دمنوش های خود امتحان کرده ایم اما ایا تا به حال با خود […]

  • مدیر سایت
  • 23 شهریور 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن

به گزارش نشریه دیجیتال گل قند، بادرنجبویه یا بادرشبی گیاهیست که هم می تواند به صورت خودرو در دشت ها بیابان ها رشد کند و هم به صورت معمولی در زمین ها و مزارع کشاورزی کشت شوند. اگر شما با خواص معجزه آسا این گیاه آشنا شوید قطع به یقین که این بادرنجوبیه را در […]

  • مدیر سایت
  • 18 تیر 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن