به گزارش نشریه دیجیتال گل قند، خاکشیر یکی از گیاهان دارویی است که تقریبا همه ایرانی ها حداقل یکبار در تابستان استفاده کرده اند اما این گیاه دارویی را به جز تابستان در کدام فصل می توان استفاده کرد؟ در ذهن اکثر ما خنک بودن خاکشیر باعث شده تا آن رابه عنوان یکی از نوشیدنی […]

  • مدیر سایت
  • 8 مرداد 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن

به گزارش نشریه دیجیتال گل قند خاکشیر یک گیاه یک ساله یا دو ساله از تیره شب بویان است که به صورت خودرو در دشت و کوهستان می روید و ساقه آن به اندازه یک متر ارتفاع دارد، تخم این گیاه خاکشیر است که بسیار ریز می باشد و دو رنگ است قرمز و قرمز […]

  • مدیر سایت
  • 5 خرداد 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن