به گزارش نشریه دیجیتال گل قند خاکشیر یک گیاه یک ساله یا دو ساله از تیره شب بویان است که به صورت خودرو در دشت و کوهستان می روید و ساقه آن به اندازه یک متر ارتفاع دارد، تخم این گیاه خاکشیر است که بسیار ریز می باشد و دو رنگ است قرمز و قرمز […]

  • مدیر سایت
  • 5 خرداد 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن