به گزارش نشریه دیجیتال گل قند این گیاه چندین نوع مختلف است که هر کدام خاصیت و شکل گیاهی متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند،در ایران معمولاً دو نوع زیره اصلی زیره سبز و زیره سیاهوجود دارد اما ممکن است هر کدام از این زیره ها انواع مختلفی داشته باشد، در ادامه مطلب با ما همراه […]

  • مدیر سایت
  • 21 اردیبهشت 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن