به گزارش نشریه دیجیتال گل قند هل یکی از محصولاتیست که در خانه ی هر ایرانی یافت می شود، عده ای این محصول را به عنوان طعم دهنده چای استفاده می کنند اما لازم به ذکر است که این محصول یک گیاه دارویی بسیار قوی نیز به حساب می آید، از طرفی غذاهایتان با این […]

  • مدیر سایت
  • 26 تیر 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن