به گزراش نشریه دیجیتال گل قند، گیاهان دارویی نقشی بزرگی در زندگی ما دارند ، از طرفی نیاکان و مادر بزرگ هایمان همیشه بقچه ای همراه خود داشتند تا در هنگام بروز ناراحتی و درد در هر قسمت بدن از آن استفاده نمایند. بسیاری از گیاهان دارویی را میشناسیم اما آیا اسم هایی مثل خرفه، […]

  • مدیر سایت
  • 2 مرداد 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن