به گزارش نشریه دیجیتال گل قند زردچوبه چاشنی محبوب در بین ایرانی ها شامل کورکومین است که مزیت های زیادی برای انسان دارد ترکیبات دیگر زردچوبه شامل پروتئین رزین، قند و تورمرون می‌باشد که هر کدام نیز خاصیت های متفاوتی دارد. زردچوبه قدمتی چندین هزار ساله دارد که در ابتدا در آسیا کشف شده و […]

  • مدیر سایت
  • 12 خرداد 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن