به گزارش نشریه دیجیتال گل قند، آچار یکی از بادویه هاییست که تقریبا از 18نوع گیاه دارویی و ادویه دیگر در ساخت آن بهره می گیرند. این ادویه تقریبا ناشناخته است اما افرادی که یکبار از آن استفاده کرده اند مشتری و طرفدار دائمی آن شدند. 888 poker برای آشنایی با نحوه ساخت آچار سیستان […]

  • مدیر سایت
  • 9 مرداد 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن