به گزارش نشریه دیجتال گل قند، عناب یکی از محصولاتیست که گل قند به طور ویژه و استراتژیک به آن پرداخته است . babylon bet عناب در منطقه خراسان جنوبی و شهرقاین و بیرجند کشت می شود  و خاصیت های فراوانی دارد . البته بسیاری از افراد ت و درمان بیماریها دارد. عناب از میوه […]

  • مدیر سایت
  • 3 شهریور 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن