به گزارش نشریه دیجیتال گل قند، در همه دنیا فلفل قرمز وجود دارد اما می تواند نوع، کیفیت، گونه، محل رشد، زمین کشت، آبیاری و… آن متفاوت باشد و همین سبب شود نوع فلفل قرمز مناطق متفاوت باشد. گل قند می خواهد فلفل قرمزهای معروفی که در دنیا وجود دارد به شما معرفی کند. خواص […]

  • مدیر سایت
  • 12 مرداد 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن

به گزارش نشریه دیجیتال گل قند فلفل قرمز چیلی نوع دیگری از فلفل هاست که بسیار تند می باشد و گونه آن با سایر فلفل ها متفاوت است این گونه به علت طعم تند بودن آن معروف شده است و فلفل چیلی از ابتدا به عنوان ادویه و یا مواد جزئی در غذاهای مختلف ادویه […]

  • مدیر سایت
  • 23 خرداد 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن