به گزارش نشریه دیجیتال گل قند بادرنجبویه یکی از محص.لاتیست که در ایان طرفدار بسیار دارد اما هموز خیلی از افراد با خواص آن آشناییتی ندارند. لعبة اون لاين در ادامه مطلب شما را با خواص این گیاه دارویی آشنا می کنیم. تاریخ می گویند که بادرنجبویه قبل از پیدایش ترکیه باستان وجود داشته است. […]

  • مدیر سایت
  • 24 فروردین 1401
  • 0 دقیقه برای خواندن

به گزارش نشریه دیجیتال گل قند، در همه دنیا فلفل قرمز وجود دارد اما می تواند نوع، کیفیت، گونه، محل رشد، زمین کشت، آبیاری و… آن متفاوت باشد و همین سبب شود نوع فلفل قرمز مناطق متفاوت باشد. گل قند می خواهد فلفل قرمزهای معروفی که در دنیا وجود دارد به شما معرفی کند. خواص […]

  • مدیر سایت
  • 12 مرداد 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن

به گزارش نشریه دیجیتال گل قند فلفل قرمز چیلی نوع دیگری از فلفل هاست که بسیار تند می باشد و گونه آن با سایر فلفل ها متفاوت است این گونه به علت طعم تند بودن آن معروف شده است و فلفل چیلی از ابتدا به عنوان ادویه و یا مواد جزئی در غذاهای مختلف ادویه […]

  • مدیر سایت
  • 23 خرداد 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن