به گزارش نشریه دیجیتال گل قند، بادرنجبویه یا بادرشبی گیاهیست که هم می تواند به صورت خودرو در دشت ها بیابان ها رشد کند و هم به صورت معمولی در زمین ها و مزارع کشاورزی کشت شوند. اگر شما با خواص معجزه آسا این گیاه آشنا شوید قطع به یقین که این بادرنجوبیه را در […]

  • مدیر سایت
  • 18 تیر 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن