به گزارش نشریه دیجیتال گل قند،گل قند معجونیست که در اواخر فصل بهار و اوایل فصل تابستان درست می شود. شعار باريس سان جيرمان این معجون خاصیت های بسیار فراوانی دارد و در قدیم الایام در خانه ها معمولا این معجون به عنوان دارویی همیشگی استفاده میشده که درمان بسیاری از بیماری های مربوط به […]

  • مدیر سایت
  • 11 مرداد 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن