به گزراش نشریه دیجیتال گل قند، گل محمدی یکی از گیاهانیست که مرکز ایران به خوبی جواب داده و بسیار فروش خوبی برای کشاورزان داشته است. مباريات يورو 2023 همچنین فرآورده های متفاوت آن در صنعت آشپزی، ارایشی، دارویی توانسته این گیاه را جز برترین گیاهان ایران کند. لعب الروليت در ادامه مطلب با ما […]

  • مدیر سایت
  • 6 شهریور 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن